Beschreibung 2

Kompakt-Lautsprecher

Audio Physic Classic 3

1.290,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
53,75 € / Monat

Audio Physic Classic 3

1.290,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
53,75 € / Monat

Audio Physic Classic 3

1.290,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
53,75 € / Monat

Audio Physic Classic 3

1.290,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
53,75 € / Monat

Audio Physic Architecture 1

1.850,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
77,08 € / Monat

Audio Physic Architecture 2

2.720,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
113,33 € / Monat

Audio Physic Architecture 1 Extreme

2.990,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
124,58 € / Monat

Audio Physic Architecture 2 Extreme

4.000,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
166,67 € / Monat

Lautsprecher-Fuß\Ständer

Audio Physic Sherpa V

249,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
10,38 € / Monat

Audio Physic Sherpa V

249,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
10,38 € / Monat

Audio Physic Sherpa V

249,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
10,38 € / Monat

Standlautsprecher (passiv)

Audio Physic Classic 15

2.990,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
124,58 € / Monat

Audio Physic Classic 15

2.890,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
120,42 € / Monat

Audio Physic Classic 15

2.990,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
124,58 € / Monat

Audio Physic Classic 15

2.950,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
122,92 € / Monat

Audio Physic Classic 5

Sonderangebot 1.290,00 € Normalpreis 1.790,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
53,75 € / Monat

Audio Physic Classic 5

Sonderangebot 1.290,00 € Normalpreis 1.790,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
53,75 € / Monat

Audio Physic Classic 8

2.190,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
91,25 € / Monat

Audio Physic Classic 8

2.190,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
91,25 € / Monat

Audio Physic Classic 8

2.190,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
91,25 € / Monat

Audio Physic Classic 8

2.190,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
91,25 € / Monat

Audio Physic Codex

11.690,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
487,08 € / Monat

Audio Physic Codex

11.690,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
487,08 € / Monat

Audio Physic Codex

11.690,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
487,08 € / Monat

Audio Physic Codex

12.190,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
507,92 € / Monat

Audio Physic Codex

12.190,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
507,92 € / Monat

Audio Physic Codex

12.190,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
507,92 € / Monat

Audio Physic Codex

12.190,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
507,92 € / Monat

Audio Physic Codex

12.190,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
507,92 € / Monat

Audio Physic Codex

12.190,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
507,92 € / Monat

Audio Physic Midex

9.590,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
399,58 € / Monat

Audio Physic Midex

9.990,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
416,25 € / Monat

Audio Physic Classic 25

3.890,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
162,08 € / Monat

Audio Physic Classic 25

3.890,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
162,08 € / Monat

Audio Physic Classic 25

3.990,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
166,25 € / Monat

Audio Physic Classic 25

3.990,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
166,25 € / Monat

Audio Physic Classic 25

3.990,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
166,25 € / Monat

Audio Physic Classic 25

3.890,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
162,08 € / Monat

Audio Physic Classic 15

2.990,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
124,58 € / Monat

Audio Physic Classic 15

2.990,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
124,58 € / Monat

Audio Physic Classic 35

4.990,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
207,92 € / Monat

Audio Physic Classic 35

4.990,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
207,92 € / Monat

Audio Physic Avanti 35

6.890,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
287,08 € / Monat

Audio Physic Midex

9.990,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
416,25 € / Monat

Audio Physic Midex

9.790,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
407,92 € / Monat

Audio Physic Midex

9.590,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
399,58 € / Monat

Audio Physic Midex

9.990,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
416,25 € / Monat

Audio Physic Midex

9.990,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
416,25 € / Monat

Audio Physic Midex

9.590,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
399,58 € / Monat

Audio Physic Midex

9.790,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
407,92 € / Monat

Audio Physic Midex

9.490,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
395,42 € / Monat

Audio Physic Midex

9.590,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
399,58 € / Monat

Audio Physic Avanti 35

6.890,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
287,08 € / Monat

Audio Physic Avanti 35

6.590,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
274,58 € / Monat

Audio Physic Avanti 35

6.890,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
287,08 € / Monat

Audio Physic Avanti 35

6.590,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
274,58 € / Monat

Audio Physic Avanti 35

6.590,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
274,58 € / Monat

Audio Physic Avanti 35

6.590,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
274,58 € / Monat

Audio Physic Avanti 35

6.890,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
287,08 € / Monat

Audio Physic Avanti 35

6.890,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
287,08 € / Monat

Audio Physic Avanti 35

6.890,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
287,08 € / Monat

Audio Physic Midex

9.790,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
407,92 € / Monat

Audio Physic Classic 35

5.190,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
216,25 € / Monat

Audio Physic Classic 35

5.190,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
216,25 € / Monat

Audio Physic Classic 35

5.190,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
216,25 € / Monat

Audio Physic Classic 35

5.190,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
216,25 € / Monat

Audio Physic Step 35

2.490,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
103,75 € / Monat

Audio Physic Step 35

2.690,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
112,08 € / Monat

Audio Physic Step 35

2.690,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
112,08 € / Monat

Audio Physic Step 35

2.490,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
103,75 € / Monat

Lautsprecher-Zubehör

Audio Physic VCF Cable Support

199,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Set
0% Finanzierung
in Monate
8,29 € / Monat

Audio Physic VCF II Double M8

449,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Set
0% Finanzierung
in Monate
18,71 € / Monat

Audio Physic VCF II Magnetic M8

699,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Set
0% Finanzierung
in Monate
29,13 € / Monat

Audio Physic Spikes 40mm / M8 Gewinde

20,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Set

Audio Physic VCF III Double Component

239,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Set
0% Finanzierung
in Monate
9,96 € / Monat

Audio Physic VCF II Magnetic Component

349,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Set
0% Finanzierung
in Monate
14,54 € / Monat

Audio Physic Spikes 50mm / M8 Gewinde

25,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Set

Audio Physic DCF II M8

119,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Stk
0% Finanzierung
in Monate
4,96 € / Monat

Audio Physic VCF II Component

159,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Set
0% Finanzierung
in Monate
6,63 € / Monat

AV Center Lautsprecher

Audio Physic HHC III Center

1.690,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Stk
0% Finanzierung
in Monate
70,42 € / Monat

Audio Physic HHC III Center

1.790,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Stk
0% Finanzierung
in Monate
74,58 € / Monat

Audio Physic HHC III Center

1.690,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Stk
0% Finanzierung
in Monate
70,42 € / Monat

Audio Physic HHC III Center

1.790,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Stk
0% Finanzierung
in Monate
74,58 € / Monat

Audio Physic Celsius Center

1.590,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Stk
0% Finanzierung
in Monate
66,25 € / Monat

Audio Physic HHC III Center

1.790,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Stk
0% Finanzierung
in Monate
74,58 € / Monat

Audio Physic HHC III Center

1.790,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Stk
0% Finanzierung
in Monate
74,58 € / Monat

Audio Physic Celsius Center

1.790,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Stk
0% Finanzierung
in Monate
74,58 € / Monat

Audio Physic Celsius Center

1.590,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Stk
0% Finanzierung
in Monate
66,25 € / Monat

Audio Physic Celsius Center

1.790,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Stk
0% Finanzierung
in Monate
74,58 € / Monat

Audio Physic Celsius Center

1.790,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Stk
0% Finanzierung
in Monate
74,58 € / Monat

Audio Physic Classic Center 2

1.249,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Stk
0% Finanzierung
in Monate
52,04 € / Monat

Audio Physic Classic Center 2

1.249,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Stk
0% Finanzierung
in Monate
52,04 € / Monat

Audio Physic Classic Center 2

1.349,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Stk
0% Finanzierung
in Monate
56,21 € / Monat

Audio Physic Classic Center 2

1.349,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Stk
0% Finanzierung
in Monate
56,21 € / Monat

Audio Physic Classic Center 2

1.349,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Stk
0% Finanzierung
in Monate
56,21 € / Monat

Audio Physic Classic On-Wall

2.090,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
87,08 € / Monat

Audio Physic Classic On-Wall

2.090,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
87,08 € / Monat

Audio Physic Classic On-Wall

1.890,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
78,75 € / Monat

Audio Physic Classic On-Wall

2.090,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
87,08 € / Monat

Audio Physic Classic On-Wall

2.090,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
87,08 € / Monat

Audio Physic Classic On-Wall

1.890,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Paar
0% Finanzierung
in Monate
78,75 € / Monat

Subwoofer (aktiv)

Audio Physic Luna

1.590,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Stk
0% Finanzierung
in Monate
66,25 € / Monat

Audio Physic Luna

1.590,00 €
inkl. 19% MwSt. Inkl. Versand
Stk
0% Finanzierung
in Monate
66,25 € / Monat